Výsledky volieb

Na Mestskej konferencii SRZ MsO Šaĺa, dňa 8. apríla 2018 bolo delegátmi schválené, že Výbor SRZ MsO Šaľa v novom volebnom období rokov 2018-2021 bude pracovať v počte 19 ( devätnásť) členov a 3 (troj) členná Kontrolná komisia. Viac...