Oznam: otvorenie rybárskych revírov

Všetky rybárske revíry SRZ MsO Šaľa a to : Hlavný kanál Csóványos, číslo revíru 2-0680-1-1 Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1 Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru 2-2500-1-1 Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru 2-2400-1-1 Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru 2-2560-1-1 Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1 Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru 2-2470-1-1 sa otvárajú... Čítať viac

Aplikovaný rupín špeciál

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB NA RYBNÍKU SRZ MsO Šaľa ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM,číslo revíru :2-3550-1-1 OD 15.04.2022 DO 31.05.2022.

LOV POVOLENÝ OD 00:00 - 01.06.2022