Obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová.

Na základe rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ako správcu toku  boli vydané obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová. Čítať viac...