Poďakovanie mestu Šaľa, za poskytnutú finančnú dotáciu v roku 2019

SRZ MsO Šaľa ďakuje mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu za rok 2019 na akcie:

 

1. Oslava Dňa detí spojená s rybárskymi pretekmi pre deti a mládež do 15 rokov, organizovaná v spolupráci s mestom Šaľa.

 

2. Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii VETERÁNI a MASTERS, veteráni LRU – plávaná.

 

3. I. Liga a Majstrovstvá Slovenska družstiev v kategórii mužov v LRU – P.

 

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s písomnou zmluvou uzatvorenou medzi mestom Šaľa a SRZ MsO Šaľa, kde boli dohodnuté podmienky čerpania a vyúčtovania projektov.

 

Výbor MsO SRZ Šaľa