Oznam: Pozvánka na ČS

Výbor SRZ MsO Šaľa v zmysle § 14 ods. 4  Stanov SRZ zvoláva členskú schôdzu, dňa 16. apríla 2023 (v nedeľu)  o 8,00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Šali. Viac informácií.

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2022

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári,

V prípade Vášho záujmu podporiť Slovenský rybársky zväz prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov FO za rok 2022, v prílohe sa nachádza aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Použitie podielov zaplatených daní je určené Smernicou č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní, ktoré sa môžu použiť na  ochranu a tvorbu životného prostredia a podporu a rozvoju športu

 

Prílohy:

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2022 (.pdf)

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf)