Revíry uzatvorené

Na revíroch Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 a Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru  2-3550-1-1 bolo  vykonané ošetrenie rýb prípravkom rupín. Z uvedeného dôvodu sú menované revíry uzatvorené do 31,05,2021 do 24,00 hod.