Oznam: Mimoriadne stránkový deň

16.01.2022 bude mimoriadne stránkový deň od  10,00  - 12,00 hod. a 12,30 - 17,00 hod.

Športové rybárske preteky

Dňa 7. mája 2022 sa uskutočnia športové rybárske preteky na Mŕtvom ramene Neded Kopola, číslo revíru : 2-0860-1-1. Informácie na číslo telefónu : 0905727525