Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy zo dňa 23.9.2010 a 22.10.2010 , z revíra 2-4370-1-1 Váh č.2.