Oznam: Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb pre rok 2023

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu rýb OSTATNÉ. Pri vyplňovaní celoročného sumáru postupujte podľa usmernenia: Usmernenie 2023

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB!

Zarybnené kaprom K-3 NA RYBNÍKU SRZ MsO Šaľa:

Mŕtve rameno Neded Kopola, č. rev. 2-0860-1-1, Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II, č. rev. 2-2560-1-1, Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1

OD 05.05.2023 DO 02.06.2023, LOV POVOLENÝ OD 00:01 hod. - 03.06.2023