VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB!

Zarybnené kaprom K-3 NA RYBNÍKU SRZ MsO Šaľa:

Mŕtve rameno Neded Kopola, č. rev. 2-0860-1-1, Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II, č. rev. 2-2560-1-1, Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1

OD 05.05.2023 DO 02.06.2023, LOV POVOLENÝ OD 00:01 hod. - 03.06.2023