Zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom

Výbor SRZ MsO Šaľa žiada svojich členov, aby dodržiavali „zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom číslo revíru : 2-3550-1-1  aj držitelia preukazu ZŤPS.  Parkovanie je povolené na základe zvláštneho povolenia, ktoré schváli výbor OO Kráľová nad Váhom na základe žiadosti a vydá hospodár Obvodnej organizácie „.