Zarybnenie 27.09.2021

Dňa 27.09.2021 boli zarybnene Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru : 2-2400-1-1a Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru : 2-2500-1-1, Štrkovisko Králová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1, Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo revíru 2-2560-1-1, Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1, ktoré budú uzatvorené od 27.09.2021 do 08.10.2021. Lov povolený od 00:00  dňa 09.10.2021.