Všetky rybárske revíry SRZ MsO Šaľa a to:


Hlavný kanál Csóványos, číslo revíru 2-0680-1-1
Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1
Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru 2-2500-1-1
Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru 2-2400-1-1
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru 2-2560-1-1
Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1
Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru 2-2470-1-1

sa otvárajú OD 00:01 - 01.06.2023

 

Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1

sa otvára OD 00:01 - 04.06.2023

 

(03.06.2023 sa tam konajú detské rybárske preteky).