Oznam: Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb pre rok 2023

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu rýb OSTATNÉ. Pri vyplňovaní celoročného sumáru postupujte podľa usmernenia: Usmernenie 2023

Vypustenie VN Kráľová – Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri VN Kráľová a Váh č. 3

 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, ods. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, platí od 28.09. 2022 do 24.10.2022 na rybárskom revíri č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 zákaz lovu rýb z dôvodu nahromadenia rýb pri mimoriadnej udalosti (zníženie hladiny vodnej nádrže pod minimálnu prevádzkovú hladinu z dôvodu revízie VD Kráľová).

 

Účel vypustenia VN Kráľová

– kontrola technického stavu opevnenia hrádzi zdrže,

– kontrola technického stavu trvalo zatopených priestorov v oblasti stupňa vodnej stavby,

– kontrola dobývacieho priestoru v zdrži KaŠ Zlaté Moravce,

– realizovanie súboru špeciálnych geofyzikálnych meraní v oblasti skládky hradiacich konštrukcií pre vtoky VE a v oblasti blízkeho kontaktu pravého vtokového krídla VE so zemným násypom

 

Výbor SRZ MsO Šaľa