Aplikovaný rupín špeciál

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB NA RYBNÍKU SRZ MsO Šaľa ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM,číslo revíru :2-3550-1-1 OD 15.04.2022 DO 31.05.2022.

LOV POVOLENÝ OD 00:00 - 01.06.2022