Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu 08/2019

Dovoľte, aby sme Vás upozornili na nové číslo Mesačníka Slovenského rybárskeho zväzu.


Nájdete v ňom viaceré zaujímavé témy:

  • Príhovor Ing. Róberta Kadnára
  • Ondava odoláva letu

 

Jarný úhyn rýb - pokračovanie z minulého čísla

  • Nedostupná VN Orava
  • Pre ryby rizikové leto
  • Význam povodňovej prehliadky na toku Rajčianka
  • Odlov šťúk z VVN Bešeňová
  • Rok lipňa
  • Predstavenie MsO SRZ Martin

 

Celé číslo najnovšieho čísla Mesačníka SRZ si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:
https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_08_2019_1strana