Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu 09/2019

  • Rozhovor na úvod - PhDr. Jaroslav Sámela, PhD.
  • Množstvo úhynov počas leta
  • KHV na Počúvadlianskom jazere
  • Obmedzenie výkonu rybárskeho práva v okolí Žiliny
  • Ichtyologické prieskumy a prezentácia výsledkov
  • Zákaz konzumácie boleňa dravého z VN Liptovská Mara
  • Predstavenie MsO SRZ Michalovce

 

Celé číslo najnovšieho čísla Mesačníka SRZ si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:
https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_09_2019