VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU

ZARYBNENÉ KAPROM K – 3

 

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBNÍKOCH SRZ MsO Šaľa

Mŕtve rameno  Neded Kopola, číslo revíru : 2-0860-1-1, Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru: 2-2400-1-1, Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru : 2-2470-1-1

 

OD 08.03.2024

DO 15.03.2024

 

Od 15.03.2024 do 31.05.2024 platí všeobecný zákaz lovu rýb.

LOV POVOLENÝ OD 00:00 - 01.06.2024

 

 

ZARYBNENÉ KAPROM K – 3

 

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBNÍKOCH SRZ MsO Šaľa

Štrkovisko Kráľova nad Váhom, číslo revíru 2-3550 -1-1, Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru : 2-2441-1-1

 

OD 08.03.2024

DO 06.04.2024

 

LOV POVOLENÝ OD 06:00 - 06.04.2024

 

 

ZARYBNENÉ KAPROM K – 3

 

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU NA RYBNÍKU SRZ MsO Šaľa

Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru : 2-2560-1-1

 

OD 14.03.2024

DO 13.04.2024

 

LOV POVOLENÝ OD 06:00 - 13.04.2024