Zimné sčítanie kormoránov na nocoviskách

Súčasť medzinárodného sčítania vodného vtáctva

 

Monitorovanie bolo vykonané na rieke Váh č.2, číslo rev. 2-4370-1-1, od 63,1 rkm po 35 rkm, monitorovanie vykonávalo 8 členov SRZ MsO Šaľa, dňa 16.1.2021 od 15,00 hod. – 17,30 hod. Teplota ovzdušia -3 oC, za dobrej viditeľnosti. Na celom úseku bolo celkom napočítaných 75 ks. Z toho :

 

1. Od VD Kráľová 63,1 rkm rieky Váh po 60,95 rkm ( tankodrom ) GPS 48.174732, 17.845620, čas monitorovania 15,00 hod. 17 ks , striedavo lovili.


2. SEBES 45,9 rkm GPS 48.099979,17.911654 čas 16,15 hod. 1 ks lovil.


3. VD Selice, 43,9 rkm, čas 15,30 -17,00 hod. 11 ks lovilo a 18 odpočívalo na kandeláboch.


4. Od 40,1 rkm po 35 rkm, čas 15 – 17 hod. lovilo 28 ks.