Fotogaléria

 

Kopola Neded - 750 kg

Štrkovisko Kráľova NV - 400 kg

Vizállás - 350 kg

 

Dňa 16.júna 2024 sa uskutočnili detské rybárske preteky na Štrkovisku Kráľová nad Váhom. Zúčastnilo sa 20 pretekajúcich. Každé dieťa obdržalo malý darček a sladkosť. Prvý traja dostali hodnotné ceny. Po vyhodnotení deťom Pizzéria Questa sera pripravila občerstvenie.

Výbor OO SRZ Kráľová nad Váhom touto cestou ďakuje sponzorom:

Kon Truss

Fishmaster rybárska predajna

Vladimír Bosák rybárska predajňa

Daisy elektro

Pizzéria Questa sera

 

Dňa 01.06.2024 sa konali detské rybárske preteky na pláži Váh Šaľa s účasťou 37 detí z toho 10 dievčat 27 chlapcov.

Napriek premenlivému počasiu a nie ideálnym podmienkam čo sa vodnej

hladiny týka sa ulovilo 12 515 gramov rýb.

Prvú cenu ulovil Matúš Kubík s kaprom o váhe 2060 g, Celkovo sa ulovili

aj karasy o váhe nad 700g, boleň 1255 g.

Prevažne sa lovila biela ryba ako plotička, belička.

Pretekári, ktorí obsadili prvé tri miesta sa spolu s rodičmi boli

previezť na vyhliadkovej lodi s p. Csadim.

 

Organizátori

Miroslav Hollý, Peter Hollý, Milan Potočný

 

Sponzori detských pretekov OO Šaľa :

MsO SRZ Šala, Jozef Belický, Vladimír Bosák rybárske potreby

Milan Banáš - Euromont, Milan Potočný - MIPOS PC, Marcel Forro

Zsolt Csadi.

 

Dňa 01.06.2024 sa konali detské rybárske preteky na Hlinisko Malý Bikáš.

Detí bolo 38 aj s doprovodom. Každý mal doprovod Úlovky: 1 ks -45 cm kapor , 1 ks -44 cm kapor 2 ks lieň a ostatne biele ryby cca 28 ks , všetko bolo vrátené späť do Hlinisko Malý Bikáš.


1. cena kapor 45 cm - František Šimčík
2. cena kapor 44 cm - Mia Mikušová
3. cena lieň a biele ryby - Viktória Tóthová

Každé dieťa dostalo malý darček.

SPONZORI:
Vízvari Július , Varga Gabriel , Györög Krisztian , Bosak Vladimír ,Mandák Igor ,Peter Mičina , Mészaroš Štefan , SRZ Šaľa.

 

Dňa 11.5.2024 sa uskutočnili detské  rybárske preteky na Mŕtvom  ramene Neded Kopola. Pretekov sa zúčastnilo 30 detí. 

Najväčšia ulovená ryba bola:

I. cena      - kapor 2,49 cm

II. cena    - kapor 2,39 cm

III.cena    - kapor 1,70 kg

 

Brigáda dňa 6. apríla 2024. Demontáž veľkého móla na rieke Váh pri obci Kráľová nad Váhom. Po rozrezaní karbobrúskou dva plné prívesy materiálu ako : sudy, konštrukcia z ocele, drevená podlaha,celé zakryté kobercom. Na likvidácii tohto móla sa podielalo 6 rybárov.

 

Dňa 8.marca 2024 bolo zarybnené kaprom K-3 nasledovne:

Štrkovisko Kráľová nad Váhom 1 500 kg

Mŕtve rameno Amerika III. 1 000 kg

Hlinisko Malý bikáš 400 kg

Mŕtve rameno Neded Kopola 1 100 kg

Šťuka Š-2

Váh č.2 180 kg

Mŕtve rameno Vizállás 80 kg

 

 

Pretekárstve družstvo mužov SRZ MsO Šaľa v zložení : Ivan Cibulka, Jozef Šimko, Emil Raschman, Martin Vician, Alexander Papp, Miroslav Janek, Zdenko Tuška, súťažilo v roku 2023 v L R U - Plávaná 2. liga. spolu s ďalšími 9 družstvami. z celého Slovenska.

 

Pretek č.1 a 2 sa uskutočnil na Malom Dunaji č.4 v dňoch 29.-30.4,2023.

Pretek č. 3 a 4 sa uskutočnil na VN Šírava v dňoch 5, - 6, 8,2023.

 

V Ý S L E D K Y D R U Ž S T I E V L R U - Plávaná 2. liga v roku 2023 na základe Slovenského zväzu športového rybolovu je družstvo SRZ MsO Šaľa na I. mieste.

 

Túto súťaž finančne podporilo Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a pretekárske družstvo mužov ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

Dňa 27.7.2023 bolo zarybnene kaprom K-3

Mŕtve rameno Kopola Neded 500 kg

Hliisko Tehelňa Žihárec I.,II. 600 kg

Hlinisko Malý bikáš 500 kg

Mŕtve rameno Vizallás 200 kg

 

Aj tento rok sa dňa 3.6.2023 uskutočnili detské rybárske preteky tradične na Šalskej strane Váhu – na pláži. Zúčastnilo sa 34 detí – pretekárov. Zhruba tretina pretekárov boli dievčatá. Chytala sa prevažne drobná ryba, ako belica, plotica, ale medzi ulovkami sme zaregistrovali aj kapre, pleskáče, nosále, ostrieža, lieňa a prvé miesto vyhral karas, ktorý mal 1,05 kg. Celkovo sa ulovilo 33,15 kg rýb, ktoré sa po odvážení púšťali späť do vody.

 

Podujatie podporili sponzori:

Primator mesta Šaľa Jozef Belický

Mesto Šaľa

Rybárske potreby Vladimír Bosák

MB mont Milan Banáš

Miroslav Baláž

Tibor Baranyai

Róbert Lipták

Marcel Forro

Ivan Cibulka – CIPS

Robert Andrasi

Milan Potočný Mgr. – MIPOS PC

 

V rámci Dňa zeme obec Trnovec nad Váhom každoročne organizuje akciu do ktorej sa zapájajú škola a spoločenské organizácie v obci s názvom Vyčistime si svoju obec. Akcia je zameraná na vyčistenie a úpravu širšieho oklolia obce . Ako Obvodná organizácia SRZ sme sa ako každoročne zapojili do tejto akcie a zorganizovali sme brigádu na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III. Za krásneho priam ideálneho jarného počasia sa nám podarilo vykonať veľké množstvo práce jednak vďaka pomerne početnej účasti 25 členov a jednak vďaka technike,ktorú nám zapožičal náš dlhoročný sponzor p. Alojz Čelitko ako aj obec. Pokosila ,pohrabala a odviezla sa trstina,orezali sa výhonky a koreňové výhonky stromov a kríkov, štrkopieskom sa vysypali jamy na prístupových cestách okolo revíru ako aj k Váhu, prihnojili sa vlani vysadené stročeky, skontrolovali sme hniezda pre zubáče,ktoré boli pomerne úspešne naložené ikrami ( z 11 hniezd bolo 7 úspešne naložených). Keď sme už boli na vode s člnom upravili sme aj hniezdne plošinky pre Rybáre riečne ,ktorých jeden pár sa už vrátil a poletoval medzi dvoma plošinkami a hľadal si miesto,ktoré bude vyhovujúcejšie. Vďaka technike poskytnutej obcou a ochotnej obsluhe Tibora Batyku sme sústredili navozený štrkopiesok na jednu kopu a upratali sme plochu pri prístupovej ceste k revíru tak, aby sa mohla opäť udržiavať kosením a sústredený materiál nám bude slúžiť na úpravy ciest ešte pomerne dlhú dobu. Po vykonanej práci boli všetci pozvaní na chutný guláš,ktorý bol pripravený pre všetkých, ktorí sa do dnešnej akcie zapojili na nádvorí miestneho Kultúrneho domu. Kuchárkam a obsluhe vďaka za chutný guláš a príjemné prostredia.

Všetkým zúčastneným aj touto cestou ďakujeme za vykonanú prácu.

 

Výlovu sa zúčastnili 37 členov OO Neded. Lovilo sa záťahovou sieťou. Vylovené ryby boli v dobrom zdravotnom a kondičnom stave.
Vylovilo sa:
600 kg kapra K-2
50 kg zubáč Zu 2-3
50 kg amur Ab - 4
130 kg karas

 

Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II. kaprom K-3 v množstve 700 kg
Lieň L 1-2 v množstve 100 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola kaprom K-3 v množstve 1270 kg
Váh č.2 Šaľa kaprom K-2 v množstve 1000 kg

 

- Selice Malý bikáš kaprom K-2 700 kg, lieň L 1-2 100 kg
- Váh č.2 kapor K-2 1 200 kg
- Štrkovisko Kráľová nad Váhom kapor K-2 50 kg
- Mŕtve rameno Vizállás kapor K-2 100 kg

 

Dňa 13.10.2022 sa zarybnil Váh č. 2, čís. revíru : 2-4370-1-1
- Jalcom hlavatým 5 cm 5000 ks
- Nosáľ sťahovavý 10 cm 5000 ks
- Podustva severná 12 cm 7500 ks

 

Dňa 8.10.2022 v čase 09:00- 15:00 hod. v lokalite VN Kráľová, časť Štrkovec - odvodnená ľavostranná časť VN od Štrkovca smerom k priehradnému múru GPS: 48.197985, 17.827688 - 48.193057, 17.829425 sa uskutočnil zber a premiestnenie korýtok z VN Kráľová do toku Váhu medzi VD Kráľová a VD Selice.na základe DOHODY ŠOP –SRZ /226/2022. Zberu sa zúčastnilo 40 dobrovoľníkov a členov SRZ a bolo vyzbieraných približne 4.000.- ks korýtok.

S rozpoznávaním jednotlivých druhov nám pomáhali traja pracovníci ŠOP, ktorí zároveň vykonali aj malý monitoring živočíchov, ktoré zostali v plytkých mlákach.Korýtka boli prevezené v nádrži s okysličenou vodou a vypustené do toku Váhu na:

1.Pláži pri Šali- mestská časť Veča,
GPS: 48.157834, 17.887129

2.Pri Trnovci nad Váhom- pri železničnom moste.
GPS: 48.148600, 17.905286, 48.148171, 17.905537, 48.147755, 17.905892


3. Pri Trnovci nad Váhom- pri vyústení starého ramena Váhu do hlavného toku
GPS: 48.143740, 17.908969

 

Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou ďakuje každému. kto sa podieľal na záchrane korýtok.

 

35.Majstrovstva sveta juniorov sa konali v Slovinsku v meste Sevica na rieke Sava.
Slovensko reprezentovalo druzstvo v zložení
Gabriel Vajsabel
Rastislav Dudr ml.
Timotej Minarik
David Ovari
Jakub Lipka
SRZ Mso Sala a Slovensko reprezentoval Timotej Minarik.
Manager -Marek Machac
Trener Matej Lipka
Kapitan Rastislav Dudr st.
Doprovod Kristian Ovari Ladislav Jez Cibulka Ivan.
Účasť potvrdilo 14 štátov.
Slovensko celkovo skončlio na 8.mieste.

 

Č.rev. 2-3550-1-1 Štrkovisko Kráľová nad Váhom 500 kg
2-2400-1-1 Mŕtve rameno Amerika III 600 kg
2-2500-1-1 Mŕtve rameno Vizállás 200 kg
2-2441-1-1 Hlinisko Malý bikáš 700 kg

 

Po dvojročnej „COVID“ prestávke sa tento rok uskutočnili detské rybárske preteky tradične na Šalskej strane Váhu – na pláži. Zúčastnilo sa 41 detí – pretekárov, menný zoznam je v prílohe. Zhruba štvrtina pretekárov boli dievčatá. Chytala sa prevažne drobná ryba, ako belica, plotica, ale medzi ulovkami sme zaregistrovali aj ostrieža, lieňa a prvé miesto vyhral pleskáč vysoký, ktorý mal bezmála 2 kg. Celkovo sa ulovilo 28,17 kg rýb, ktoré sa po odvážení púšťali späť do vody.

 

Podujatie podporili sponzori:

Rybárske potreby Jozef Jozefík
Rybárske potreby Vladimír Bosák
MB mont Milan Banáš
Mário Pospiš
Miroslav Baláž
Tibor Baranayi
Robert Lipták
Ivan Cibulka – CIPS
Firma Peikko
SRZ Šaľa
Rodina Háaszová

 

Foto dokumentáciu nám pomohli realizovať páni Fredy Fretka – z vody /člna/ a vyhodnotenie p. Radovan Jamrich. Výbor SRZ MsO aj touto cestou ďakuje sponzorom aj organizátorom za úspešnú akciu.

 

Na chovnom rybníku Malá Kopola, číslo revíru 2-2540-1-2 sa konal kontrolný odlov rýb z dôvodu nízkej hladiny vody, vysokých teplôt a úniku ropných látok do vody. Boli vykonané rôzne opatrenia, našťastie ryby sú v poriadku, žiadne fľaky.

 

Časť ulovených rýb v zložení :

Kapor K-4 800 kg

Karas 75 kg

Tolstolobik 485 kg

Sumec 8 kg

v celkovej hodnote 4 790,00 Eur boli premiestnené do Váhu č.2, číslo revíru 2-4370-1-1,

a ďalšie v zložení :

Kapor K-4 300 lg

Tolstolobik 95 kg

v celkovej hodnote 1 485,00 Eur boli premiestnené do Malého bikášu, číslo revíru : 2-2441-1-1.

Výbor SRZ MsO Šaľa ďakuje všetkým zúčastneným a osobitne zástupcom obce Selice za dobrú spoluprácu a darované ryby.

 

Dňa 30.7.2022 členovia OO SRZ v Seliciach odlovili rybník Kacsató v Seliciach. Ulovené ryby po prepláchnutí boli premiestnené do Váhu č.2, číslo rev. 2-4370-1-1 a Hlinisko Malý bikáš, číslo rev. 2-2441-1-1. Do Váhu sa dalo 500 kg rýb v hodnote 1872,50 Eur a Hliniska Malý bikáš 485 kg rýb v hodnote 1635,00 Eur.

 

Z dôvodu vysokého poklesu hladiny vody a vysokých teplôt sme museli prikročiť v Hlinisku Malá Kopola (chovný rybník), číslo revíru : 2-2540-1-2 k prečerpávaniu vody z lovného revíru číslo 2-0860-1-1 Mřtve rameno Neded Kopola.

 

Dňa 26.3.2022 sa vykonala náhradná výsadba na  pobreží lovného revíru Hlinisko Malý bikáš, bolo vysadených 50 ks sadeníc Buka lesného (lat. Fagus sylvatica) ako náhradná výsadba za odstránené krovinaté porasty na lovnom revíry Mŕtve rameno Vízállás.

 

V sobotu 26.3.2022 sa uskutočnila brigáda na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III. Brigády sa zúčastnilo 13 členov. Počas brigády sa položili neresové hniezda pre zubáče, vykonalo sa vápnenie celej plochy rybníka pomocou člna, násada rýb sa prikŕmila kvalitným granulovaným krmivom určeným pre rýchlejší návrat kondície rýb a podporu imunitného systému. Na pobreží sa na stromoch orezali letorasty z minulého roka, z privezeného štrkopiesku sa čiastočne opravili prístupové cesty. Na voľných plochách okolo revíru sa vysadilo 50 ks sadeníc Buka lesného ( lat. Fagus sylvatica) ako náhradná výsadba za krovinaté porasty, ktoré boli odstránené na pobreží nášho lovného revíru Mŕtve rameno Vízállás pri redukcii krovinatého pásu na pobreží, ako bolo uložené v Rozhodnutí Okresného úradu Odboru životného prostredia v Šali.

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom 1200 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II. 800 kg
Mŕtve rameno Amerika III. Trnovec nad Váhom 800 kg
Mŕtve rameno Vizállás 400 kg

 

V dňoch 4.až 9. októbra 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta veteránov Masters a postihnutých v Radeče Slovinsko. Na Majstrovstvách sveta v tejto kategórii sa zúčastnilo 20 družstiev. Slovensko zastupovalo družstvo, zložené zo 6 pretekárov. Za SRZ MsO Šaľa pretekal p. Tuška Zdenko. Družstvo pretekajúce za SR sa umiestnilo na 14 -tom mieste. Toto podujatie finančne podporilo aj Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a p. Tuška ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

V dňoch 11.-13. júna 2021 sa na VD Žilina konali Majstrovstvá SR v LRU plávaná ženy. Na Majstrovstvách SR sa zúčastnilo 8 žien z celého Slovenska. SRZ MsO Šaľa reprezentovala p. Evka Cibulková. Žial hneď v piatok na tréningu sa jej stal úraz - vyvrtla si koleno a nemohla v súťaži pokračovať. V celkovom umiestnení obsadila 8. miesto. Toto podujatie finančne podporilo aj Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a p. Cibulková ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

Dňa 27.10.2021 sa zarybnil Váh č.2, číslo revíru 2-4370-1-1 šťukou severnou Š-1 v množstve 40 kg. Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 zubáčom veľkoústy Zu-2 v množstve 20 kg, jalec hlavatý 600 ks, nosáľ sťahovavý 500 ks.

 

Dňa 3.-4. 7.2021 sa konali Majstrovstvá SR pláv. Veteránov na vodnom diele Môťová - Zvolen. Za SRZ MsO Šaľa sa na Majstrovstvách SR pláv. Veteránov zúčastnil p. Miroslav Janek, ktorý sa umiestnil na 3 mieste. Lovenou rybou bol piest, pleskáč vysoký a kapor. Účasť p. Janeka na majstrovstvách finančne podporilo Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a p. Janek ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

jalec hlavatý: 5 000 ks
nosáľ sťahovavý: 5 000 ks

 

Hlavný kanál Csóványos: 50 kg
Rieka Váh č.2: 300 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II.: 50 kg
Hlinisko Malý bikáš: 20 kg
Mŕtve rameno Šúgo: 30 kg

 

Dňa 14.10.2021 sa ukončil štvorročný proces biologického odbahňovania chovného rybníka Hlinisko Vermek. Tento zdĺhavý časovo náročný postupný proces odbahňovania sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore zo strany obce Trnovec nad Váhom, ktorá poskytla finančné prostriedky na dve etapy a ďalšie dve boli realizované z vyzbieraných 2 % daní od našich podporovateľov a členov. Ďakujeme firme Baktoma za dodávku baktérií ako aj za poradenstvo a odbornú pomoc, obci Trnovec nad Váhom a prispievateľom 2% daní za finančnú podporu a všetkým, ktorí sa podieľali na samotnej realizácii za vykonanú prácu.

 

Hlinisko Malá Kopola Neded, číslo rev. 2-2540-1-2: 100 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo rev. 2-2560-1-1: 100 kg
Hlavný kanál Csóványos, číslo rev.2-0680-1-1: 100 kg
Váh Šaľa, číslo rev. 2-4370-1-1: 200 kg

 

Vylovené ryby:
kapor: K-4 80 kg
kapor: K-3 85 kg
amur: Ab -4 40 kg
zubáč: Zu 2-3 80 kg
karas: 130 kg
-----
Spolu: 415 kg v celkovej hodnote 2 813 Eur.
Vylovené ryby boli premiestnené do Mŕtveho ramena Neded Kopola.

 

Dňa 30.05.2021 sa uskutočnil výlov rýb z objektu odkaliska Amerika. Výlovu sa zúčastnili 8 členovia z OO Trnovec nad Váhom a 3 členovia z OO Kráľová nad Váhom. Lovili sa ryby, ktoré sa sem dostali pri zvýšenej hladine rieky Váh.Prevažnú časť úlovkov tvoril karas striebristý. Rybami boli zarybnene Štrkovisko Kráľová nad Váhom - 200 kg a Mŕtve rameno Amerika III. - 140 kg.

 

- Mŕtve rameno Neded Kopola,číslo revíru 2-0860-1-1 s kaprom K-3 v množstve 700 kg a kaprom K-2 v množstve 300 kg,

- Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 s kaprom K-3 v množstve 1300 kg a kaprom K-2 v množstve 300 kg,

- Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru 2-2470-1-1 s kaprom K-3 v množstve 50 kg

 

Dňa 2.10.2021 sa uskutočnil odlov chovného rybníka Hlinisko Vermek. Spôsob lovu udicami. Zúčastnilo sa 28 členov OO a 5 detí. Vylovilo sa 30 kg kapra K-1, 30 kg kapra K-2 a 30 kg karas striebristý. Ulovenými rybami sa zarybnilo Mŕtve rameno Amerika III.

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1 s kaprom K-3 - 1000 kg a kaprom K-2 - 300 kg,
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo revíru 2-2560-1-1 s kaprom K-3 - 930 kg a kaprom K-2 - 200 kg.

 

Váh č. 2,číslo revíru 2-4370-1-1: 20 000 ks
Štrkovisko Kráľová NV, číslo revíru 2-3550-1-1: 300 ks
Mŕtve rameno Amerika III.,číslo revíru 2-2400-1-1: 300 ks
Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1: 500 ks
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo revíru 2-2560-1-1: 500 ks

 

Dňa 27.09.2021 boli zarybnené  Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru : 2-2400-1-1 s kaprom K-3 - 600 kg a kapor K - 2 -  800 kg, a Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru : 2-2500-1-1, s kaprom K- 3  - 300 kg a kaprom K - 2 - 500 kg.

 

Dňa 1.9.2021 sa v obci Trnovec nad Váhom uskutočnila akcia „Srdce pre prírodu“ cieľom ktorej bolo zvýšiť povedomie hlavne mladej generácie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Obvodná organizácia SRZ v Trnovci nad Váhom rada prijala pozvanie organizátorov, aby sa do akcie zapojila, lebo rybárstvo s touto problematikou úzko súvisí.

Výbor OO pripravil tematický stánok v ktorom si deti a ostatní návštevníci mohli pozrieť preparáty niektorých našich rýb, oboznámiť sa so znakom Slovenského rybárskeho zväzu a našimi revírmi , boli im vysvetlené symboly rybárskeho práva, boli vystavené udice na niekoľko spôsobov lovu, katalógy rybárskych potrieb a pexeso na spoznávanie rýb o ktoré mali deti veľký záujem. Toto pexeso moli získať po správnych odpovediach zo spoznávania rýb z obrázkov a preparátov.

Akcie sa zúčastnili aj členovia ostatných spoločenských a záujmových organizácií pôsobiacich v našej obci, ktorý tiež priniesli ukážky zo svojej činnosti. Včelári priniesli priehľadný úľ v ktorom bolo vidieť život včiel, členovia Jednoty dôchodcov priniesli ukážky ručných prác a pre deti piekli ako odmenu za súťaže chutné palacinky.

Deti mali v programe rôzne súťaže a ukážku slackliningu, ktorý si tiež mohli vyskúšať . V rámci programu mali ukážku triedenia odpadkov, čo si mohli aj prakticky vyskúšať, čítala sa im rozprávka a program mal aj vážnejšiu tému, kde sa čítali mená druhov ,ktoré boli tento rok vyhlásené za vyhynuté a za každý prečítaný druh deti sfukovali kahanček. Posledný kahanček zostal horieť, ako nádej do budúcna. A práve deti a ich vzťah k prírode je tou nádejou pre zachovanie života na zemi.

Na záver akcie deti spoločne zasadili v parčíku lipku, ktorá bude pripomínať toto motivujúce podujatie. Priebeh a atmosféru podujatia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

 

Dńa 27.05.2021 bolo zarybnene kaprom K-3
Štrkovisko Kráľová nad Váhom 1000 kg
Mŕtve rameno Amerika III. 800 kg
Mŕtve rameno Vizállás 800 kg
Hlinisko Malý bikáš 600 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II. 1000 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola 1000 kg

Kaprom K-2 :
Štrkovisko Kráľová nad Váhom 300 kg
Mŕtve rameno Amerika III. 500 kg
Hlinisko Malý bikáš 200 kg
Mŕtve rameno Šúgo Selice 50 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola 100 kg
Hlinisko Malá Kopola Neded - chovný 100 kg

 

Dňa 27.05.2021 sa konal čiastočný odlov chovného rybníka Hlinisko Malá Kopola Neded, číslo revíru 2-2540-1-2, za účelom premiestnenia  rýb do lovného revíru  Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1.  Odlovu sa zúčastnili 4 členovia. Odlovilo  sa 70 kg kapra K-2 a 20 kg karasa.

 

Brigáda dňa  23.5.2021- výlov rýb,ktoré sa dostali do objektu odkaliska  prí zvýšenej hladine Váhu a nemohli sa vrátiť späť do rieky. Bolo odlovených 80 kg prevažne Karasa striebriského, ktorý bol prevezený do lovného revíru  Mŕtve rameno Amerika III. Brigády sa zúčastnilo 6 členov.

 

V dňoch 21.a 22,05.2021 sa uskutočnil kontrolný výlov zdravotného stavu rýb na Mrtvom ramene Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1 a na Štrkovisku Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1. Ako vidieť na fotografiach zdravotný stav rýb je  dobrý.

 

Dňa 15.5.2021 sa uskutočnila brigáda na revíroch Mŕtve rameno Amerika III. a Mŕtve rameno Vízallás. Náplňou brigády bolo vykosenie starej trstiny ,Jej vyhrabanie, naloženie a odvoz. Povyberanie hniezd pre zubáčov. Dovoz štrkopiesku na opravu prístupových ciest a kŕmenie. Brigády sa zúčastnilo 9 členov.

 

Brigáda na dňa 11.05.2021 na Mŕtvom ramene Amerika III. Boli pokosené veľké plochy okolo rybníka pomocou traktorovej kosačky, ďalej  bola skosená trstina krovinorezom  v jednej časti rybníka a pokosená trstina  sa pripravila na odvoz. Brigády sa zúčastnili  4 členovia.

 

Brigáda bola zameraná na kosenie pobrežnej časti,kde je prístupová cesta a vyčistenie a vykosenie lovných miest na tomto úseku. Zároveň sa okosil aj okraj pobrežnej vegetácie,ktorá zasahovala do prístupovej cesty. Brigády sa zúčastnili 2 členovia

 

Brigáda bola zameraná na kosenie trstiny, orezávanie pobrežnej vegetácie, orezávanie koreňových výhonkov, zber odpadkov z pobrežia  a z  vodnej hladiny , odvoz vyzbieraných odpadov na separačný dvor, kontrola neresových hniezd.  Brigády sa zúčastnilo 40 členov + traja z  OO SRZ Šaľa. Za vykonanú prácu všetkým aj touto cestou ďakujeme.

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom: 900 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II.: 400 kg
Mŕtve rameni Vizállás: 500 kg
Mŕtve rameno Amerika III.: 500 kg
Hlinisko Malý bikáš: 250 kg
Mŕtve rameno Šúgo Selice: 50 kg

Zarybnenie s kaprom K-3 dňa 30.10.2020
Váh č.2: 1 000 kg

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom: 900 kg
Rieka Váh č.2: 500 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II.: 1150 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola: 1550 kg
Mŕtve rameno Amerika III.: 300 kg
Hlinisko Malý bikáš: 1500 kg

 

Váh č. 2, číslo revíru 2-4370-1-1: 32 kg
Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru 2-2500-1-1: 50 kg
Mŕtve rameno Amerika III, číslo revíru 2-2400-1-1: 10 kg
Hlinisko Vermek, číslo revíru 2-2490-1-2: 5 kg.

 

Váh č.2 - 2- 4370-1-1: 200 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I .II. - 2-2560-1-1: 100 kg

 

Váh č.2 - 2-4370-1-1: 15 000 ks
Štrkovisko Kráľová NV - 2-3550-1-1: 300 ks
Mŕtve rameno Amerika III. -2-2400-1-1: 250 ks
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II. - 2-3550-1-1: 500 ks

 

Mŕtve rameno Kopola Neded: 700 kg K-3 a 200 kg kapor výber
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II.: 1 000 kg K-3
Štrkovisko Kráľová NV: 650 kg K-3 a 150 kg kapor výber
Mŕtve rameno Vízállás: 500 kg K-3
Mŕtve rameno Amerika III.: 825 kg K-3

 

Upratali sa vnútorné priestory rybárskeho domu, v Trnovci NV. Popilil sa odlomený konár s vŕby na pobreží rybníka a pokosilo sa pobrežie rybníka. Brigády sa zúčastnilo 10 členov.

 

Brigáda Amerika III. - kontrola tesnosti a funkčnosti uzatváracieho hradidla na korune hrádze na napájacom potrubí rybníka Amerika III., dňa 28.06.2020. Kontrolu sponzorský vykonali členovia potápačského Klubu AMFORA Šaľa pod vedením p. Vladimíra Slišku. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou ďakujeme za vykonané práce

 

Družstvo bolo zložené z pretekárov : Tuška Zdenko, Papp Alexander, Rashman Emil, Šimko Jozef a v druhom kole Eva Cibulková.

 

V dňoch 27. – 28.04.2019 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii VETERÁNI a MASTERS. Veteráni LRU – plávaná. Miesto konania : športový rybník Bytča - Hrabové. Na majstrovstvách SR bolo 7 súťažiach, p. Miroslav Janek z našej SRZ MsO sa umiestnil na II. mieste a stal sa vicemajstrom SR. Podujatie finančne podporilo Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO a p. Janek ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

- pokosenie pobrežia rybníka Vermek,
- vyčistenie odtokových žľabov a pozametanie lístia na streche rybárskeho domu,
- výmena starých vchodových dverí na terase rybárskeho domu,
- upratanie a odvoz stavebného odpadu a lístia na separčný dvor.

 

Zarybnenie kaprom K-2 a amurom bielym dvojročným Ab-2, dňa 15.10.2019. Kapor K -2 Štrkovisko Kráľová nad Váhom 530 kg, Amerika III. 350 kg, Vízállas 350 kg, Tehelňa I.,II. 200 kg. Amur biely dvojročný Ab - 2 Váh Šaľa 500 kg

 

Štrkovisko Kráľová NV 1215 kg, Amerika III. 100 kg, Vízállás 100 kg, Malý bikáš 300 kg, Šúgo 50 kg, Tehelňa Žihárec I.II. 1570 kg, Kopola Neded 1050 kg, Váh Selice 350 kg a Váh Šaľa 400 kg.

 

Dňa 07.09.2019 sa konalo kŕmenie na revíroch  Amerika III. ,Vermek a Vízállas. Použité bolo krmivo od nášho člena o množstve 600 kg. Zúčastnení : Tomaš Gyepes.  Miroslava Schneiderova a Tibor Eremias, ktorý sponzorsky dal krmivo  ako aj vozidlo s prívesom. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou mu ďakuje za krmivo ako aj všetkým za aktívny prístup.

 

Dňa 16.júna 2019 sa v náhradnom termíne z dôvodu zvýšenej hladiny rieky
Váh v pôvodnom termíne na Šalianskej strane Váhu konali rybárske
preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky
organizovalo SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 46 detí
a cca 50 dospelých zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali
Peter a Miroslav Hollý. 34 deťom sa podarilo uloviť ryby.
1. Miesto- Natália Hátašová /najťažšia ryba kapor 1560 g/
2. Miesto - Olívia Janeková /najťažší súčet ulovených rýb 4550 g/
3. Miesto - Michal Pospiš /najťažší súčet ulovených rýb 3635 g/
Lovila sa prevažne belička, občas pleskáč, plotica,  kapor, dokonca jedna šťuka
1300 g. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo
medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie
s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo Mesto Šaľa. Zúčastnené deti
spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za
poskytnutú finančnú podporu.

 

Dňa 31.3. 32019 sa na rybníku Amerika lll. konalo triedenie a odvoz odpadu z rozmiestnených košov. Spolu bolo vytriedených 1200 L plastov, plechoviek a 400 L komunálneho odpadu. OO Trnovec nad Váhom žiada všetkých rybárov, aby si plastové flaše a plechovky odniesli domov po ukončení lovu a prispeli tak k čistote v okolí rybníka.

 

Dňa 20.10.2018 bola spoločná brigáda OO Šaľa a OO Kráľová nad Váhom na čistenie brehu Váhu. Breh Váhu sa čistil od prvého tankového prejazdu po teleso VN Králová nad Váhom. Boli vyzbierané odpadky o hmotnosti 380 kg !

 

- Štrkovisko Kráľová nad Váhom 200 kg
- Váh č. 2 - 500 kg
- Tehelňa Žihárec 200g
- Kopola Neded 1200 kg
- Amerika III. Trnovec nad Váhom 200 kg
- Malý bikáš Selice 100 kg

 

V dňoch 22. - 23. septembra 2018 sa na pretekárskej dráhe pod obcou Trnovec nad Váhom, na rev. číslo 2-4370-1-1, Váh č.2 uskutočnili Celoštátne postupové preteky 1.LIGA LRP-P. Na pretekoch sa zúčastnilo 12 družstiev, za každé družstvo pretekali štyria pretekári. Za družstvo žien pretekalo sedem pretekárok.

 

V dňoch 24. -26.8.2018 sa konali 25. Majstrovstvá sveta žien v LRU-P v  Polskom meste Wroclav. Radou SRZ Žilina bolo nominované 6 členné družstvo žien, aby reprezentovali Slovensko, spolu so štátnym trénerom, jeho asistentom a ďalší štyria pomocníci. Z Mestskej organizácie SRZ Šaľa bola nominovaná p. Eva Cibulková a p. Ivan Cibulka.

Majstrovstvá sveta sa konali na odtokovom ramene rieky Odry. Samotný päť dňovýtréning naznačoval, že lov rýb bude obtiažny. Skúšali sa rôzne druhy lovu malých aj veľkých rýb, no darilo sa len priemerne. Výsledne družstvo žien obsadilo na Majstrovstách sveta 13. miesto. Eva Cibulková za jednotlivcov skončila na 39. mieste. Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.

 

Dňa 2.júna 2018 sa na Šalianskej strane Váhu konali rybárske preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky organizoval SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 52 detí zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali Peter a Miroslav Hollý. Na preteky sa prišiel pozrieť aj primátor Šale p. Jozef Belický. Súťažili sa v dvoch kategóriach – najväčšia ryba a najviac ulovených rybičiek. Najväčšiu rybu, 600 gramového kapra ulovila Veronika Žolnaiová. Alex Forro ulovil ryby s celkovou hmotnosťou 2 085 gramov. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo mesto Šaľa. Zúčastnené deti spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú
dotáciu.