Naše revíry

Rybolovné revíry SRZ MsO Šaľa
 
Číslo revíru Rozloha Názov revíru Webstránka
2-4370-1-1 300 Rieka Váh č.2  
2-0680-1-1 8,0 Hlavný kanál Csóványos - fotogaléria  
2-0860-1-1 5,0 Mŕtve rameno Neded Kopola  
2-2500-1-1 7,2 Mŕtve rameno Vízállás www.srztrnovec.sk
2-2400-1-1 3,2 Mŕtve rameno Amerika III. www.srztrnovec.sk
2-2560-1-1 4,68 Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II.  
2-3550-1-1 4,54 Štrkovisko Kráľová nad Váhom  
2-2470-1-1 1,5 Mŕtve rameno Šúgo Selice  
2-2441-1-1 1,95 Hlinisko Malý bikáš  

 

Chovné rybníky a vodné toky - lov zakázaný !
 
Číslo revíru Rozloha Názov revíru Webstránka
2-2480-1-2 0,7 Hlinisko Vermek Trnovec NV www.srztrnovec.sk
2-2420-1-2 3,2 Kanál Dlhá /Potok Zájarčie/  
2-2540-1-2 1,0 Hlinisko Malá a Kurtagyὔri Kopola, Neded  
2-2561-1-2 0,21 Hlinisko Tehelňa III.  

 

Zátoka pod VD Králová – Chránená rybia oblasť ( CHRO )


Celoročný zákaz lovu rýb v CHRO
časť revíru ohraničená telesom hrádze VN Králová NV po pomyslenú spojnicu medzi
koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu
Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu
a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené).