Zoznam členov výbor SRZ MsO Šaľa, Kontrolnej komisie, Disciplinárnej komisie a náhradníkov výboru pre volebné obdobie 2022 - 2026

SRZ MsO Šaľa
JUDr. Timár Tibor predseda MsO     
Ing. Pápay Juraj podpredseda MsO   srzpapay@gmail.com
Oraveczová Klára tajomníčka MsO   0948060691
Bugyi Jozef hospodár MsO   0904657104
Ščepko Róbert pokladník MsO   0910445667
Arpáš Ivan vedúci Rybárskej stráže   0905485453
Mgr. Timár Tomáš Člen predsedníctva   0903037096
Ing. Matkovičová Elena účtovníčka   0948517667
Tuška Zdenko športový referent   0904427486
Sedlák Imrich člen Výboru - brigádnický referent   0903296404

 

OO Kráľová nad Váhom
Szabo Tomáš predseda   0905403028
Kollár Róbert tajomník   0911392920
OO Trnovec nad Váhom
Ing. Jozef Belovič predseda   0903783325
Gyepes Tomáš hospodár   0905459108
Webstránka: www.srztrnovec.sk
OO Žihárec
Ing. Csaba Űrge predseda   0903591879
Turcsek Attila hospodár   0907728980
OO Neded
Makáč Gejza predseda   0903400726
Búza Tibor hospodár   0905727525
OO Selice
Frivolt Radek hospodár   0908746956

 

Kontrolná komisia
Hollý Miroslav predseda KK 091867651 0908739430
Mgr. Potočný Milan člen KK   0902634705
Körösi Zoltán člen KK   0902808715

 

Disciplinárna komisia
Bc. Chovanec Marek predseda DK
Mgr. Timár Tomáš člen DK
Mgr. Sýkora Milan člen DK